Followers

Sunday, August 18, 2013

Margin, hari dan bilangan unit Miliun yang sama tapi kenapa rezeki setiap individu berbeza antara satu sama lain?

Margin, hari dan bilangan unit Miliun yang sama tapi kenapa rezeki setiap individu berbeza antara satu sama lain?


 "Allah menjulur dan menyempitkan rezeki-Nya kepada sesiapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya; sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu." 29:62

miliunsoftware@gmail.com

HIGH RISK
Margin USD2,000 - 15 Miliun Software
Keuntungan Sekitar USD600 Sehingga USD1,500 Sebulan

 Nama - Saudara N
Tarikh Trade - 30-7-2013
Margin - USD2,000
Withdraw - Tiada
Keuntungan - Sudah capai sasaran minima USD600
Keuntungan sehingga 16-6-2013 jam sekitar 10.00 malam - USD663.95 (RM2,124.64) dalam masa 13 hari trade.
Sila rujuk (klik) untuk dikongsi bersama.

Nama - Saudara H
Tarikh Trade - 30-7-2013
Margin - USD2,000
 Withdraw - Tiada
 Keuntungan - Belum capai sasaran minima USD600
Keuntungan sehingga 16-6-2013 jam sekitar 10.00 malam - USD461.48 (RM1,477.37) dalam masa 13 hari trade.
Sila rujuk (klik) untuk dikongsi bersama.

 Nama - Saudara L
Tarikh Trade - 30-7-2013
Margin - USD2,000
 Withdraw - USD300 (RM960) pada 13.8.2013
 Keuntungan - Belum capai sasaran minima USD600 
Keuntungan sehingga 16-6-2013 jam sekitar 10.00 malam - USD470.00 (RM1,504.00) dalam masa 13 hari trade.
Sila rujuk (klik) untuk dikongsi bersama.

 Nama - Saudara L
Tarikh Trade - 30-7-2013
Margin - USD2,000 (USD1k pada 26-7-13 dan USD1k pada 4-8-2013)
 Withdraw - Tiada
 Keuntungan - Belum capai sasaran minima USD600 
Keuntungan sehingga 16-6-2013 jam sekitar 10.00 malam - USD321.99 (RM1030.36) dalam masa 9 hari trade.
Sila rujuk (klik) untuk dikongsi bersama.

Artikel berkaitan (klik)

 

No comments: